Elektronika je nedílnou součástí informačních technologií

Předměty "úvodní/přehledové"

V předmětech jako Úvod do informačních technologií, Základy elektroniky, Elektronické komunikace a Audiovizuální technika se studenti především seznámí se základními pojmy z elektroniky , komunikačních a informačních systémů a získají znalosti pro další, odborněji zaměřené, předměty.

 

Předměty "všeobecně-systémové"

Pokračujícími kroky v elektronice jsou předměty jako Analogové elektronické systémy a Číslicové elektronické systémy. Dále pak navazují detailnější Analogová elektronika, Kosmické technologie nebo více prakticky zaměřené Napájecí zdroje a systémy, Radioelektronické konstrukce a měření, Modelování a simulace ve vysokofrekvenční technice.

Předměty "mikrokontrolérové"

Nedílnou součástí elektroniky je možnost programovat její chování. Kromě klasického Programování v elektronice se jazyk C používá v předmětech Mikrokontroléry a počítače a v navazujícím Pokročilé aplikace mikrokontrolérů se věnujeme programování a řešení úloh s mikrokontroléry. Další oblastí jsou Programovatelné logické obvody a také mezi více oborů rozkročený Aplikovaný software pro elektroniku, který spojuje dohromady aplikační programování pro PC a mikrokontroléry.

Předměty "komunikační"

Katedra nabízí i odborné předměty orientované do komunikačních a informačních technologií, zejména Informační sběrnice, Radioelektronické systémy, Přístupové sítě a Telekomunikační sítě, kde studenti získají detailnější informace ohledně systémového návrhu, systémové konfigurace a měření v daných oblastech.

Předměty "signálové"

Nedílnou součástí elektronických obvodů je i zpracování signálů (audio, video, radio, rychlé datové sběrnice) a jejich analýza včetně EMC problematiky. Nabízíme v této oblasti předměty jako Číslicové zpracování signálů, Aplikace číslicového zpracování signálů, Signály a soustavy, Elektromagnetická kompatibilita, Multimediální systémy nebo Nízkofrekvenční a zvukové systémy.

Ostatní předměty

Zaměstnanci katedry se často specializují do úzce zaměřených oblastí, v rámci nichž nabízí i výuku doplňkových předmětů. Jedná se například o Lékařskou elektroniku, Senzory a akční členy, Rádiové určování polohy, Antény, Televizní a rozhlasová technika nebo Zabezpečovací systémy v železniční dopravě.