Doktorské studium

... jako cesta k dalšímu odbornému růstu

Doktorské studium představuje třetí, a nejvyšší stupeň vysokoškolského studia. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Doktorský studijní program Elektrotechnika a informační technologie je uskutečňován v prezenční a kombinované formě. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba studia jsou 4 roky. Absolventi doktorského studia jsou připraveni zvládat nejnáročnější úkoly aplikované vědy i praxe. 

  • Je zde možnost v zahraničí, máme řadu partnerských univerzit. Během studia můžete vycestovat do zahraničí, v rámci mezinárodních programů Erasmus+
  • Spolupracujeme s předními firmami v oblasti průmyslové a spotřební elektroniky. Pracujeme na konkrétních výzkumných a inovačních projektech, které mají reálné uplatnění v průmyslu i službách. Na těchto projektech se podílejí právě studenti doktorského studijního programu a dosahují vynikajících výsledků.
  • Jednou z možností je i přístup k unikátní výzkumné infrastruktuře v rámci projektů v CERNu, kde běží vývojové práce na elektronice pro detektorové systémy a na superrychlých zesilovačích pro diamantové detektory. Jsme zapojeni do řešitelského kolektivu experimentu TOTEM a podstatně se též podílíme na experimentu ATLAS.