Historie KEI

2021

Vzniká nová Katedra elektroniky a informačních technologií (KEI) na základu původní KAE

2003

Stěhování celé fakulty FEL na Borská pole do nové budovy

1999

Oddělila se část pohonů a výkonové elektroniky, naopak KAE získala do názvu ... a telekomunikací

1996

Založení a pořádání 1. ročníku mezinárodní konference Applied Electronics

1990

Katedra aplikované elektroniky (KAE) v rámci ZČU FEL

1977

Katedra elektroniky a měření

1975

Katedra elektroniky a užití elektrické energie vzniká oddělením z katedry elektroenergetiky

1967

Samostatná Katedra elektroniky na VŠSE

1949

Vznik VŠSE