titul_antena_1920

Věda a Výzkum na KEI

Výzkumné a vývojové projekty na FEL jsou řešeny pod záštitou R&D centra RICE. Katedry zajišťují propojení mezi naším výzkumem a vzdělávací činností a využívají nejnovější poznatky ve výuce.

Oblasti výzkumu a vývoje

Věnujeme se výzkumné činnosti i praktickým realizacím průmyslových projektů v širokém rozsahu oblastí:

 • analogové a číslicové elektronika,
 • informačních a komunikačních technologií, včetně IoT,
 • umělé inteligence, systémů kontroly a řízení,
 • výkonové elektroniky „malého“ výkonu, napájecích systémů,
 • přenosu a zpracování signálů a dat, měřící techniky a senzorů,
 • radiačně odolné a bezpečnostně kritické elektroniky,
 • měřicích systémů pro částicovou fyziku (fyzikální instrumentace),
 • elektromagnetické kompatibility,
 • kosmických technologií,
 • bezpečnosti, spolehlivosti a testování elektronických systémů,
 • lékařské elektronice,
 • …a řadě dalších, souvisejících s aplikacemi elektroniky a informačních technologií.

V těchto oblastech se kromě pracovníků katedry podílejí i studenti FEL