titulka_integrace_1920

Katedra elektroniky a informačních technologií

O nás

Pracovníci katedry se zabývají vývojem elektronických systémů pro průmyslovou automatizaci, sběr dat a jejich zpracování (např. mikroprocesorové řídicí systémy, průmyslové datové sběrnice a programovatelná hradlová pole). Další rozvíjené oblasti jsou speciální elektronika pro fyzikální experimenty (zejména pro urychlovače a detektory částic ve spolupráci s CERN), radiačně tolerantní systémy pro malé technologické satelity, spolehlivá a bezpečná elektronika pro dopravní systémy, elektronika pro snímání biologických signálů a sledování stavu člověka, nízko výkonové napájecí a nabíjecí systémy, elektronika pro strojírenství a materiálovou diagnostiku. Dlouhodobě také zajišťujeme řízení misí dvojice českých technologických nanosatelitů VZLUSAT z vlastní pozemní komunikační stanice na střeše fakulty. V oblasti informačních a multimediálních systémů se zabýváme vývojem hardwaru, zpracováním signálů a měřením technických parametrů zvukové a nízkofrekvenční techniky, obrazové techniky, radiokomunikační techniky, principy síťové komunikace a monitorováním kvality poskytovaných služeb.

Zajišťujeme oblasti studia elektroniky v bakalářském studijním programu Elektronika a informační technologie a v magisterských studijních programech Výkonové systémy a elektroenergetika, Elektronika a informační technologie, Materiály a technologie pro elektrotechniku a Aplikovaná elektrotechnika. Dále zabezpečujeme oblast doktorského studia v oboru Elekronika.

Významně spolupracujeme jak s tuzemskými a zahraničními akademickými pracovišti, tak s průmyslem v oblasti výzkumu a vývoje (např. Škoda Auto a.s., CERN Zurich, Kostal s.r.o., ZAT a.s., Kontron s.r.o., MBtech Bohemia s.r.o.).

Přehled témat výzkumu a vývoje

  • analogová a číslicová elektronika,
  • informační a komunikační technologie, včetně IoT,
  • umělá inteligence, systémy kontroly a řízení,
  • výkonová elektronika „malého“ výkonu, napájecí systémy,
  • přenos a zpracování signálů a dat, měřící technika a senzory,
  • radiačně odolná a bezpečnostně kritická elektronika,
  • fyzikální instrumentace,
  • elektromagnetická kompatibilita,
  • kosmické technologie,
  • bezpečnost, spolehlivost a testování elektronických systémů.

Pořadatelství mezinárodní konference

Mezinárodní konference "International Conference on Applied Electronics" je katedrou KEI organizována od roku 1996 s cílem poskytnout platformu pro výzkumné pracovníky a odborníky, kteří mají zájem o novinky v širokém spektru elektronických obvodů a systémů. Zejména v oblasti aplikace teoretického výzkumu. Konference je příležitostí nejen pro publikování, ale i pro setkání s autory z ČR i zahraničí a pro navázání nových kontaktů.

Příspěvky musí obsahovat originální práci a aplikované nápady, včetně experimentálních výsledků. Všechny příspěvky podléhají recenznímu řízení před přijetím mezinárodní komisí konference. Jednacím jazykem konference je angličtina.

Konference je technicky sponzorována organizací IEEE a sborníky jsou indexovány v databázích IEEE Xplore, Thomson Reuters WoS a Scopus. Příspěvky do sborníku jsou důsledně recenzovány.